Udruga PEZ, kao i sve neprofitne organizacije, ovisi o donacijama. Uzimajući u obzir naša nastojanja da doprinesemo razvoju lokalne zajednice, ekološkoj osviještenosti, smanjenju stvaranja otpada, prenamjeni i recikliranju otpada, uključivanju ranjivih skupina društva, kao i njihovoj zapošljivosti, potreban je tim ljudi koji je predan tim ciljevima. Dakle, donacije ne podrazumijevaju isključivo financijsku pomoć, iako je ona neophodna, jer se na mnoge druge načine može donirati. Prvenstveno, svojim slobodnim vremenom, jer i to je vid donacije – doniramo svoje slobodno vrijeme, koje bismo inače na neki drugi način iskoristili. Zatim, različitim materijalom koji bi nam mogao koristiti za radionice koje provodimo. Ukoliko imate alat koji baš i ne koristite, vjerujem da bi mi znali što s njim raditi i kako ga iskoristiti. Osim toga, kako je naša udruga orijentirana na ranjive skupine, prijevoz nam često može predstavljati izazov. Dakle, ukoliko imate na raspolaganju vozilo koje može zaprimiti 6-7 osoba, nama će to svakako biti od velike pomoći. Također, ako imate kombi kojim bi se mogli povremeno poslužiti za transport otpada, materijala i sličnog sadržaja, ne bismo vas odbili. Konačno, financijska donacija je svakako dobrodošla, jer svaka aktivnost podrazumijeva i troškove koji se moraju podmiriti.

Stoga, ukoliko podržavate naš rad, baratate slobodnim vremenom, kombijem, nekim drugim vozilom, ili financijskim sredstvima, znate kako nas možete pronaći! Ako smo neki aspekt zaboravili spomenuti, također nam se možete javiti i predložiti ga.

Pa da sumiramo – podrži nas i doprinesi na neki od sljedećih načina:

  • Financijski, naravno 🙂
  • Donacijom alata koji se može koristiti za radionice prenamjene otpada
  • Organiziranjem prijevoza prilikom akcija prikupljanja otpada
  • Organiziranjem prijevoza prilikom akcije čišćenja kvartova
  • Organiziranjem prijevoza osobama s fizičkim poteškoćama na naše radionice, predavanja, edukacije i slično.
  • Budi kreativna/an – predloži način 🙂

Udruga za ljudska prava, građansku participaciju i ekološku osviještenost P.E.Z.
Ivana Matetića Ronjgova 4
Rijeka 51000, Hrvatska
info@pez.hr

OIB: 66849284919

Broj poslovnog računa:
IBAN: HR1924020061100954536