Udruga za ljudska prava, građansku participaciju i ekološku osviještenost P.E.Z.
Ivana Matetića Ronjgova 4
Rijeka 51000, Hrvatska
info@pez.hr

OIB: 66849284919

Broj poslovnog računa:
IBAN: HR1924020061100954536

Piši nam